EVO palivá - nové portfólio palív s vylepšenými vlastnosťami

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si vám prestaviť nové portfólio vysoko kvalitných motorových palív, ktoré prešli výraznou inováciou. Nové palivá sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré čistia motor a dlhodobo ho chránia pred znečistením usadeninami. Zvýšil sa aditivačný pomer paliva, aby sa ešte viac zlepšil jeho výkon a čistiace vlastnosti. Zároveň sme pristúpili k zjednoteniu označenia motorových palív v celej Skupine MOL za účelom lepšej orientácie a prehľadnosti pre zákazníkov.

Nové označenie palív
Doteraz ponúkané palivá Tempo Plus a  EVO na čerpacích staniciach Slovnaft vystriedajú nové palivá s vylepšenými vlastnosťami s názvami EVO pre štandardné palivá a EVO Plus pre prémiové palivá. K novej značke postupne pribudne na všetkých čerpacích staniciach Slovnaft aj povinné európske označovanie palív, nariadené legislatívou EÚ.

 Pôvodný názovNový názov
Štandardné paliváTempo Plus 95EVO 95
 Tempo Plus DieselEVO Diesel
Prémiové paliváEVO BenzínEVO 100 Plus
 EVO DieselEVO Diesel Plus

Nové označenie motorových palív sa na výdajných stojanoch a pištoliach na našich čerpacích staniciach zavádzalo v priebehu septembra a októbra 2017. Informácie o zmene sú dostupné aj pri výdajných stojanoch, prípadne na našej stránke www.evo.slovnaft.sk
Následne sa postupne menilo označenie palív aj v pokladničnom systéme. Na pokladničných dokladoch a faktúrach sa menia nové názvy palív EVO a EVO Plus k novembru 2017.

Nové kvalitnejšie palivá
Vyčistite si svoj motor vďaka inováciám našich palív od:

  • usadenín vytvorených vo vstrekovacích tryskách,
  • usadenín vznikajúcich na sacích ventiloch,
  • usadenín vytvorených vo valcoch.

Nové európske označenia na etiketách
Na výdajných stojanoch nové názvy palív EVO doplní označovanie, ktoré vyplýva z novej európskej normy EN 16 492. Toto označenie zjednocuje označenie palív na čerpacích staniciach v celej Európskej únii a uľahčuje ich výber najmä zahraničným motoristom.

  • Motorová nafta s parametrami, s ktorými ju nájdete na našich čerpacích staniciach, má európske označenie - štvorcový piktogram B7
  • Pre automobilový benzín s parametrami, s ktorými ju nájdete na našich čerpacích staniciach, je definovaný kruhový piktogram s označením E5
  • Autoplyn je na všetkých európskych čerpacích staniciach označený ako LPG

V tomto novom európskom systéme označení číslo uvedené za písmenom predstavuje obsah bio zložky v danom palive (benzín = max. 5 % etanolu, diesel = max. 7 % FAME).

Jednotne vysoká kvalita v celej sieti Skupiny MOL
Nové palivá s vylepšenými vlastnosťami zaviedli v krajinách strednej a východnej Európy okrem Slovnaftu aj ďalšie siete čerpacích staníc, ktoré sú súčasťou Skupiny MOL. Zákazníci tak môžu všade tankovať rovnaké vysoko kvalitné palivá EVO. V Chorvátsku ich nájdu pod značkou Class.

Nové palivá s vylepšenými vlastnosťami si samozrejme môžete kúpiť aj prostredníctvom našich palivových MOL Group kariet s ešte lepšími službami pre váš biznis. Pre viac informácií o palivových kartách navštívte jednotlivé sekcie našej aktualizovanej stránky alebo neváhajte kontaktovať našu zákaznícku Biznis linku na bezplatnom telefónnom čísle 0800 111 811.