Aktualizácia podmienok predaja motorových palív v Maďarsku

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť MOL na základe pokračujúcich opatrení maďarskej vlády o regulácii cien motorových palív aktualizuje na všetkých svojich čerpacích staniciach v Maďarsku  podmienky predaja:

  • Na bežných výdajných stojanoch pre tankovanie do automobilov s hmotnosťou do 3,5 t naďalej ostáva v platnosti obmedzený objem tankovaného motorového paliva na maximálne 100 litrov/deň. Na týchto stojanoch platí regulovaná cena.
  • Od 31. 3. 2022 sa na rýchlo výdajných stojanoch pre vozidlá nad 3,5 t zrušilo obmedzenie objemu tankovaného motorového paliva.
  • Pre tankovanie do nádrží, ktoré nie sú zabudované vo vozidle (kanistre, sudy a iné) sa od 4. 4. 2022 menia podmienky nasledovne:
    • na bežných výdajných stojanoch je obmedzený objem tankovaného motorového paliva na maximálne 20 litrov/deň/vozidlo, a to za regulovanú cenu,
    • na rýchlo výdajných stojanoch nie je obmedzený objem tankovaného motorového paliva.
  • Tankovať do nádrží vozidiel nad 3,5 t so zahraničnou EČV, ako aj do ďalších v takomto vozidle nezabudovaných nádrží, je možné za aktuálnu trhovú cenu.
  • Všetky vozidlá nad 3,5 t môžu naďalej na tankovanie používať len rýchlo výdajné stojany. Obsluha čerpacích staníc ich k nim nasmeruje.
  • Z bezpečnostných dôvodov je povolené tankovať do palivovej nádrže, ktorá nie je zabudovaná vo vozidle, len v prípade, že je na tento účel certifikovaná a vhodná na bežné skladovanie paliva. 

Všetky aktuálne  informácie sú zverejnené aj na čerpacích staniciach MOL v Maďarsku v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Za pochopenie ďakujeme.