Aktivácia palivových kariet

Nové palivové karty posielame z dôvodu bezpečnosti vždy neaktívne.

Po doručení kariet skontrolujte zhodu čísiel na kartách s číslami uvedenými v priloženom tlačive o prevzatí kariet.

Palivové karty si môžete aktivovať pohodlne a rýchlo sami v Kartovom centre. V tomto prípade nie je nutné tlačivo o prevzatí zasielať späť. Ak nemáte túto možnosť, vaše palivové karty vám aktivujeme. Stačí nám doručiť tlačivo podľa inštrukcií, ktoré sú v ňom uvedené.

Ako aktivovať palivové karty cez Kartové centrum?

Pozrite si krátke video s postupom alebo si prečítajte viac o jednotlivých krokoch aktivácie.

Po prihlásení do vášho osobného konta v Kartovom centre na úvodnej stránke v sekcii Panel nástrojov môžete získať sumárny prehľad aj o palivových kartách - zozname kariet podľa ich statusu.

Ak sa vám sekcia Karty (zoznam) na úvodnej stráne nezobrazuje, použite funkciu Prispôsobiť v pravom hornom rohu. Otvorí sa okno pre prispôsobenie panela nástrojov, kde zvolíte zobrazenie položky „Karty“.

Karty aktivujete nasledujúcim postupom:

V časti Karty kliknite na riadok „V príprave“. Otvorí sa zoznam všetkých kariet v statuse “Embosovaná, neprijaté potvrdenie“.  Aktivovať môžete každú kartu zvlášť, skupinu kariet alebo využiť „Funkciu hromadnej úpravy“ podľa vašich preferencií.

Aktivácia palivovej karty jednotlivo

Kliknite na zaškrtávacie pole konkrétnej palivovej karty, ktorú požadujete aktivovať. Pomocou symbolu „---„ na konci riadka otvoríte prídavné okno s dostupnými možnosťami.

Vyberte „Aktivácia povolená“. Zobrazí sa ponuka pre „Potvrdenie zmeny statusu“.

Po stlačení tlačidla „Áno“ sa karta okamžite aktivuje a získa status „Aktívna, zatiaľ nepoužitá“.

 

Hromadná aktivácia kariet v príprave

Túto funkciu otvoríte zvolením minimálne jedného zaškrtávacieho poľa pri niektorej karte. Ak požadujete označiť všetky karty, vyberte zaškrtávacie pole v stavovom riadku tabuľky. Aktivuje sa funkcia hromadnej úpravy.

Kliknutím na toto tlačidlo sa vám zobrazia možnosti. Vyberte možnosť „Aktivácia povolená“ a potvrďte zmeny statusu. Karty sa okamžite aktivujú a získajú status „Aktívna, zatiaľ nepoužitá“.

Palivové karty po skončení platnosti nie je potrebné posielať späť.  Stačí ich znehodnotiť prestrihnutím alebo predierkovaním magnetickej stopy a bezpečne zlikvidovať. Taktiež upozorňujeme, že obnovené palivové karty z dôvodu končiacej platnosti pôvodných kariet nemajú priložený PIN, pretože pôvodný PIN zostáva zachovaný.